Minnen som lever

Min första minnesbild av Skagens sjömanskyrka har jag från tioårsåldern. Min pappa, som var fiskare på båten Götaland från Öckerö, frågade en dag om jag ville fara med över till Skagen för att laga en trål. Den hade gått sönder och behövde nu ses över. Jag kände spänningen i hela kroppen när jag svarade att det ville jag gärna. Och jag minns sjöresan från Öckerö till Skagen med glädje och spänning, ännu idag.

Det blåste en del och sjön låg på i hamninloppet så jag kände mig lite rädd. Men väl inne i hamnen blev det med ens lugnt och skönt.

När pappa tog mig i handen och vi vandrade upp till sjömanskyrkan för att fika och se på kyrkorummet, så kände jag också hur glad pappa var. Han berättade om hur viktig och betydelsefull kyrkan var för fiskarna. Hur man samlades vid kaffeborden för samtal och gemenskap och hur man kunde ringa hem. Och dessutom vara med och fira gudstjänster i fiskarnas egen kyrka alldeles nära hamnen. Än idag kan jag känna av den spänning det var för mig att gå in i sjömanskyrkan och jag minns vilket djupt intryck målningarna av Joel Mila gjorde. Inte minst när jag såg fiskebåten Hulda avbildad med en mast med korsets tecken som sträckte sig upp mot himlen.

Nu är situationen på ett sätt förändrad. SKUT har sålt kyrkan till en styrelse som äger byggnaderna och får driva verksamheten vidare. Det mesta måste nu ske på frivillig väg och vi har valt att försöka ha öppet under maj-september. Under vinterhalvåret är öppettiderna begränsade, men vi har ofta möjlighet att öppna då det kommer en förfrågan.

Vi är mycket tacksamma över att stiftets sjömanspräst Ib Pihlblad har fått möjlighet att arbeta 25 % av sin tjänst i Skagen. Tillsammans med husmor, präster och frivilliga medarbetare från Skagen och Sverige vill man skapa en god atmosfär präglad av öppenhet och närhet både vid kaffebordet och i kyrksalen.

Vi är medvetna om att Sjömanskyrkan i Skagen möter en ny tid med nya utmaningar. Men fortfarande finns det fiskebåtar som angör Skagens hamn om än inte så många som förr. Å andra sidan är det betydligt fler fritidsbåtar. Idag finns det också många fler turister som kommer. Det är en hel del bussresenärer, bilister, cyklister och tågresenärer. Det kommer körer, kyrkliga arbetslag, kyrkoråd och konfirmander. Fler och fler har idag Sjömanskyrkan som sitt pilgrimsmål. Det var här man döptes, det var här man vigdes eller var på konfirmandläger. Det är positiva minnen som lever och påverkar.

Vi behöver nu all hjälp vi kan få av Skagenbor och församlingsbor i Sverige. Och vi behöver Guds hjälp, så att vi kan bli en kyrka med låga trösklar och en välkomnande famn. Där vänskap, gemenskap och evangeliets ord om Jesus Kristus får vägleda oss också i framtiden.

Åke Andreasson
(Ordförande i styrelsen för Sjömanskyrkan i Skagen)

(Läs artikel om Åke Andreasson på Svenskakyrkans hemsida)