"Kick-off" inför sommaren 2018 

Måndag 19/3 kl 15 i Sjömanskyrkan i Göteborg
Vi inbjuder årets volontärer, präster/pastorer, 
musiker för inspiration, gemenskap och kaffe. 
Medverkande: Ib Pihlblad, Britta Hansson, Åke Andreasson m.fl

_________________________________________________________

Festkvällen den 26/1 på Öckerö 
inbringade 90 000 kr till Sjömanskyrkan!

Det var en festlig och härlig kväll på Nimbus, dit drygt 180 personer sökt sig. "Kicki" Andreasson och Ann-Louise Kjellman tillsammans med sina damer arbetade intensivt med lotteriet samtidigt som "Fiskarbröderna" stod för musik och sång. Bertil Adolfsson höll i det hela och Nimbus bjöd alla på en god smörgås. 
Gunnar Kampe, ofta präst i Skagen, berättade om möten med människor i själva kyrkorummet och Ib Pihlblad, sjömanspräst, höll en andakt. 
Det var hög stämning, inte minst när kvällens resultat 
ropades ut, hela 90 000 kr. 
Tack till alla som medverkat och gjort denna fest så minnesvärd.
Tack till alla som kom från Öckeröarna, Donsö, Fiskebäck m.m.
Tack till affärer, företag, fiskebåt m. fl. som bidragit med vinster,
 så att varje krona vi fått in oavkortat går till Sjömanskyrkan. Åke Andreasson, ordförande 2. 

_________________________________________________________

Fartygsbesök

I somras så började vi ett nytt projekt i Sjömanskyrkan tillsammans med den danska Sjömansmissionen. 
Drygt 40 stora kryssningsfartyg gästade hamnen under sommarhalvåret. Projektet kommer att fortsätta 2018. 
Vi inriktar oss på besättningsmännen som behöver lite gemenskap och avkoppling. Vi bjuder på gratis Wi-Fi och kaffe med dopp. 
Det blir också många fina samtal och visning av kyrkan och ibland en andakt. 
Fartygens passagerare tittar förstås också ofta in som turister. Men en hel del av besättningsmän är hos oss under en längre tid och vi har en del personer som arbetar med just detta. 

Besättningsmän som besöker Sjömanskyrkan, Skagen.

_________________________________________________________

Arrangemang brukar också annonseras på facebooksidan


Gästhemmet öppet för alla året om
Ring: +45 2482 1429

Kika in i Kyrkan..
Kika in i Cafét...

Sjömanspräst Ib Pihlblad
Telefonnummer: +46 70 306 66 44
ib.pihlblad@svenskakyrkan.se