STYRELSE

gare fr Svenska Sjmanskyrkan i Skagen r
Stiftelsen fr kyrkliga Byggnader fr Vstkustfiskare i Utlandet.

Stiftelsen bildades 1949 och har till ndaml att frvrva, ga och frvalta fast egendom, lmplig till lokaler fr det kyrkliga arbetet bland fiskare och sjmn i utlandet, vilka lokaler efter stiftelsens beprvande skola uppltas fr verksamhet, bedriven av Gteborgs Stiftsrd eller Svenska Kyrkans Styrelse.

Genom en verenskommelse som undertecknades i november 2010 verlmnar Svenska Kyrkan i Utlandet fastigheter och inventarier till stiftelsen.

Styrelse fr stiftelsen r:
ke Andreasson, ordfrande
Bertil Adolfsson
Erland Olsson
Mikael Axelsson
Stefan Linders