Ägare

Ny ägare för Svenska Sjömanskyrkan i Skagen är Stiftelsen för kyrkliga Byggnader för Västkustfiskare i Utlandet. Stiftelsen bildades 1949 och har till ändamål att förvärva, äga och förvalta fast egendom, lämplig till lokaler för det kyrkliga arbetet bland fiskare och sjömän i utlandet, vilka lokaler efter stiftelsens beprövande skola upplåtas för verksamhet, bedriven av Göteborgs Stiftsråd eller Svenska Kyrkans Sjömansvårdsstyrelse.

Styrelse

Genom en överenskommelse som undertecknades i november 2010 överlämnar Svenska Kyrkan i Utlandet fastigheter och inventarier till stiftelsen. 

Åke Andreasson, ordförande 
Bertil Adolfsson
Daniel Axelsson
Erland Olsson
Stefan Linderås